Menu Zamknij

Kompas Kariery

Kompas Kariery

Osobowość
Jak naturalnie reaguję na ludzi i sytuacje?
Zainteresowania
Co mnie interesuje – jakie czynności, zawody, dziedziny wiedzy?
Talenty i umiejętności
Co już robię dobrze, na wysokim poziomie?
Wartości
Co cenię w pracy i w życiu?

Odkryj i doświadcz, że praca może być miejscem pasji, spełnienia i wykorzystania Twojego indywidualnego potencjału.
Zawsze jest czas na zmianę i lepsze dopasowanie zawodowe.

Test Kompas Kariery jest profesjonalnym narzędziem psychometrycznym, które pomaga określić predyspozycje zawodowe, trafnie wybrać kierunek edukacji i kariery zawodowej.

Bada 4 ważne sfery, które należy brać pod uwagę przy wyborze lub modyfikacji ścieżki kariery:

osobowość
zainteresowania
talenty i umiejętności
wartości

Dostępne na rynku testy dotyczą zazwyczaj jednej lub dwu z tych sfer. Kompas Kariery obejmuje wszystkie sfery i w kompleksowy sposób pozwala określić pełny potencjał osobowościowo-zawodowy. Daje obiektywne spojrzenie na siebie, pewność i wiedzę, jak najlepiej wykorzystać swój potencjał. Wyniki testu są omawiane na dwugodzinnej sesji podsumowującej przez certyfikowanego trenera Ewę Bareła.

O teście

Międzynarodowe narzędzie rozwijane przez ponad 20 lat (18 różnych języków)
Ponad 200 000 osób skorzystało z testu na świecie
Ponad 4200 osób skorzystało z Kompasu Kariery w Polsce
33-stronicowy raport wynikowy
Dodatkowe zasoby online

Do kogo test jest skierowany:

Osoby uczące się (uczniowie, studenci)
Kompas Kariery pomaga w świadomych wyborach dalszej ścieżki kształcenia.

Osoby aktywne zawodowo
Jeśli doświadczasz braku spełnienia, czujesz się wypalony zawodowo, masz poczucie, że nie jesteś na właściwym miejscu w swojej pracy – Kompas Kariery pomoże Ci wybrać właściwą ścieżkę rozwoju kariery.

Osoby stojące przed podjęciem decyzji
Jeśli masz możliwość wyboru stanowiska, roli, działu, zaproponowano Ci awans – Kompas Kariery pomoże Ci bardziej świadomie dokonać wyboru tego, co długofalowo będzie dla Ciebie najbardziej satysfakcjonujące.

Korzyści

Większa samoświadomość swoich mocnych i słabych stron
Jasność kierunku ścieżki zawodowej
Świadome zarządzanie ścieżką kariery
Wzrost poczucia własnej wartości
Większa pewność siebie
Spokój i harmonia, życie w zgodzie z sobą
Lepsza wycena własnych usług, własnej pracy
Odrzucanie propozycji, które nie są z nami spójne
Większa efektywność pracy
Zadowolenie i satysfakcja z wykonywanej pracy
Profilaktyka wypalenia zawodowego
Większe szanse na awans czy podwyżkę

Jak wygląda cały proces:

Usługa podstawowa – test Kompas Kariery, 33-stronicowy raport, 2 godzinna sesja na omówienie wyników i udzielenie rekomendacji. Przejdź do profilu trenera Ewa Bareła.
Usługa rozbudowana – do usługi podstawowej dodany jest proces coachingu kariery, jako forma wsparcia w procesie zmiany / dojścia do celu / w dalszym rozwoju.

Opinie klientów