Menu Zamknij

Team building

Team Building

Dream Team Building – od grupy indywidualistów do świetnego zespołu

Oferta zajęć integracyjnych dla zespołów oparta na sporcie i testach osobowości Personality ID® - we współpracy z firmą Po Zdrowie z Julitą – www.pozdrowiezjulita.pl

W biznesie bez dobrej współpracy, efektywnej komunikacji, koncentracji na realizacji celów grupy trudno o maksymalne wykorzystanie talentów pracowników i potencjału zespołu oraz osiągnięcie wyjątkowych wyników przez firmę.

Staje się to jeszcze większym wyzwaniem, jeżeli współpracownicy chcą indywidualnie zajmować miejsce na podium, rywalizują i budują bariery wewnątrz organizacji. Podobnie jest w sportach zespołowych, gdzie te zasady są jeszcze łatwiej dostrzegalne, dlatego w odpowiedzi na te wyzwania proponujemy szkolenie DREAM TEAM BUILDING – moderowane zajęcia integracyjne w terenie oparte na sporcie połączone z profilowaniem zespołowym Personality ID®.

Korzyści z integracji opartej na sporcie:

Dzięki przeniesieniu współpracy z kontekstu codziennych wyzwań do bezpiecznej przestrzeni aktywności sportowych uczestnicy potrafią lepiej dostrzec mechanizmy i schematy w ich współpracy oraz swoje preferencje.
Zadania oparte na grach zespołowych pomagają zmienić strategię działania z rywalizacji na współpracę, dzięki zrozumieniu, że jest ona bardziej efektywna dla sukcesów firmy, jak i indywidualnych.
Zajęcia na świeżym powietrzu, w oderwaniu od obowiązków, w otoczeniu emanującym spokojem, pozwalają uczestnikom spojrzeć na ich relacje i komunikację z innej perspektywy, skłaniają do odnalezienia nowych refleksji i dają energię do wprowadzenia zmian.
Zadania oparte na aktywnościach sportowych są zwykle dla uczestników bardziej ciekawe i angażujące, a także, co często może się zdarzyć przy innego typu zabawach, nie są odbierane jako infantylne. Dodatkowo wspierają przełożenie teorii na praktykę w niezwykle prosty sposób.
Wspólny czas pomaga uczestnikom lepiej poznać się jako osobom nie tylko w kontekście pracy, co wpływa na jakość ich dotychczasowych relacji.
Aktywności sportowe są bazą do wypracowania zasad współpracy i uzgodnienia kontraktu zespołowego na wspólnej sesji podsumowującej.

Korzyści z testów osobowości Personality ID®:

Budujemy samoświadomość pracowników odnośnie ich profili osobowości, mocnych i słabych stron, atutów i ograniczeń
Przyczyniamy się do lepszego poznania i zrozumienia innych członków zespołu, ich zachowań, stylów komunikacji, co stanowi punkt wyjścia do wzajemnej akceptacji
Akceptacja i zrozumienie prowadzą do lepszej współpracy, a w efekcie lepszych wyników finansowych całej organizacji
Tworzymy klimat do dialogu, rozmawiania, dzielenia się różnymi punktami widzenia, do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
Budujemy wzajemne zaufanie, które jest podstawą efektywnej pracy zespołowej

O narzędziu

Test Personality ID® jest ROZSZERZONYM, ZAAWANSOWANYM narzędziem pomiaru osobowości typu DISC, przeznaczonym do przeglądu predyspozycji indywidualnych, zwiększania wydajności pracy, poprawiania pracy zespołowej oraz doskonalenia międzyludzkiej komunikacji.

Wykonanie testu zajmuje ok. 20 minut. Test pomaga w odkrywaniu indywidualnych profili osobowości pracowników. Zrozumienie profilu osoby jest kluczowym czynnikiem skutecznego zarządzania ludźmi i relacjami. Dopóki lider/menedżer nie posiada jasnego obrazu osobowości podległych mu pracowników, jest nieuniknione przydzielanie niewłaściwej osoby do zadań i niewłaściwe zarządzanie niektórymi osobami.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

Raport Indywidualny Personality I.D.®, który daje informację niezbędną do maksymalnego wykorzystania atutów pracownika dla dobra firmy czy instytucji. Buduje świadomość potencjału i ograniczeń danej osoby, silnych i słabych stron.
Raport Zespołowy Personality I.D.®, który pomaga organizacjom odkryć profil i dynamikę obecnych zespołów. Stworzenie profilu zespołu jest pomocne do budowania świadomości zespołu jako całości, jego zasobów, potencjału, zrozumienia siebie, dobrej współpracy i budowania zaufania w zespole, którego brak jest najczęstszą dysfunkcją pracy zespołowej.

Nasz Team

Julita Kazimierczak – współzałożycielka programu corporate wellness oraz współorganizatorka prozdrowotnych eventów w jednym z największych polskich banków.

Pasjonatka ruchu i wulkan pozytywnej energii. Swoim wieloletnim doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą chętnie dzieli się z innymi w ramach swojej firmy Po Zdrowie z Julitą.

Ewa Bareła – Executive & Business Coach, PCC ICF.
Ewa jest praktykiem – z dużym doświadczeniem coachingowym i biznesowym (ponad 1800 godzin przeprowadzonych sesji coachingowych). Posiada 23-letnie doświadczenie pracy z ludźmi z różnych środowisk w dziedzinie rozwoju osobistego, przywództwa i efektywnego zarządzania zespołami.

Pasjonatka coachingu i pracy zespołowej.