Menu Zamknij

Szkolenia

Szkolenia

Propozycja szkoleń rozwojowych dla liderów organizacji, kadry menedżerskiej i executive.

Na życzenie klienta przygotowuję szkolenia dedykowane wybranej tematyce, dopasowane do potrzeb i poziomu wiedzy uczestników szkolenia. Analiza potrzeb, cele szkoleniowe ustalane są zawsze w drodze pogłębionego wywiadu.

Coaching menedżerski – nowoczesne narzędzie pracy managera (jak wzbogacić styl zarządzania o niedyrektywną komunikację, pracę na bazie wartości, otwartą postawę, techniki, narzędzia i umiejętności coachingowe).

Inspirujący, skuteczny Lider (style przywództwa, budowanie klimatu w zespole, techniki wywierania wpływu, charyzma).

Efektywność osobista i zespołowa (nawyki skutecznego działania, zarządzanie sobą i relacjami, delegowanie i egzekwowanie zadań).

Zarządzanie sobą w czasie i zarządzanie zadaniami (techniki planowania i porządkowania zadań, nadawanie priorytetów, pilne/ważne, podejmowanie decyzji).

Przezwyciężanie dysfunkcji pracy zespołowej (jak poradzić sobie z brakiem zaufania, motywacji, odpowiedzialności z zespole, jak osiągać wybitne rezultaty i tworzyć synergię).

Sztuka motywowania (pozafinansowe metody budowania motywacji pracowników, Polska mapa motywacji).

Akademia EQ – Inteligencja Emocjonalna na potrzeby menedżera / lidera (praktyczny model EQ, wybrane kompetencje EQ w zależności od wskazanych potrzeb). Przykłady:

  • Poczucie pewności siebie, odpowiednia samoocena
  • Zarządzanie destrukcyjnymi emocjami
  • Automotywacja czy autosabotaż
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Empatia, czyli zrozumienie innych
  • Praca zespołowa – tworzenie więzi i synergii
  • Rozwijanie innych – jak sprawiać, żeby inni rozkwitali
  • Perswazja – sztuka przekonywania i motywowania
  • Zarządzanie konfliktami
  • Asertywność – szacunek do siebie i mądre stawianie granic

Budowanie silnych zespołów – test Personality ID (tworzenie profili osobowości członków zespołu i zespołu jako całości, lepsze dopasowanie do ról i odpowiedzialności, świadomość zasobów i ograniczeń, budowanie zaufania i zrozumienia siebie w zespole – fundament pracy zespołowej).

Zarządzanie zmianą (przygotowanie do zmiany, etapy, zmiana w kontekście rzeczywistości VUCA monitorowanie procesu zmiany).

Cele i rezultaty (jak skutecznie wyznaczać cele i osiągać je, techniki doprecyzowywania celów, mierzenia, realizacji, monitorowania postępów, tworzenia planów działania).

Rozwiązywanie konfliktów w zespole (diagnoza podejść i stylów, metody i rozwiązania).

Feedback – jak skutecznie udzielać informacji zwrotnej.

Nawiguj sobą żeglarzu – jak skutecznie zarządzać ścieżką kariery (diagnoza osobowości, identyfikacja zasobów i ograniczeń, wykorzystanie potencjału, tworzenie planów krótko i długoterminowych).